Kancelaria

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Osoby zamierzające  dokonać czynność notarialną zachęcamy do skorzystania z zakładki "niezbędne dokumenty" oraz do bezpośredniego kontaktu z pracownikami kancelarii, którzy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych wyjaśnień.