Kancelaria

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Osoby zamierzające  dokonać czynność notarialną zachęcamy do skorzystania z zakładki "niezbędne dokumenty" oraz do bezpośredniego kontaktu z pracownikami kancelarii, którzy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych wyjaśnień.

Czynności notarialne

Zgodnie z tą ustawą notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

 

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy - Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

  • sporządza akty notarialne, w tym akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne związane z czynnościami notarialnymi (przekierowanie do Internetowego Systemu Aktów Prawnych):

 

 

Do prawidłowego działania linków konieczne jest zainstalowanie programu AdobeReader

Taksa notarialna

Kontakt

Kancelaria Notarialna Bartłomiej Nowak

 

ul. Stefana Batorego 33/1, 41-506 Chorzów

 

Telefon/Fax +48 32 2410856,

Tel. kom.: 883 386 551

email: kancelaria@chorzow-notariusz.pl

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek 9:00 - 17:00
Środa 9:00 - 17:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 9:00 - 17:00

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt przed wizytą w Kancelarii.

W bezpośrednim sąsiedztwie kancelarii wygodny, bezpłatny parking.